LEJEVILKÅR OG RETNINGSLINJER

LEJEVILKÅR FOR

ABILDGAARDEN LOKALER

VIRKSOMHEDER OG PRIVATE KAN LEJE LOKALERNE PÅ ABILDGAARDEN

BOOKING

Såfremt man ønsker at booke lokalet på flere tidspunkter, sendes en forespørgsel til os. Forespørgslen skal indeholde information om dato, tidspunkt og anledning til ønsket om leje af lokalet, samt navn og kontaktdata på lejer.Når forespørgslen er modtaget og behandlet, sender vi en tilbagemelding pr. e-mail indeholdende oplysninger om, hvorvidt lokalet kan lejes og i bekræftende fald vilkår for leje i form af medsendte ’Lejevilkår for lokale i Abildgaarden’.

LEJEUDGIFT/DEPOSITUM/RENGØRING

Priser er inkl. moms. En halv dag defineres som 4-5 timer. En hel dag defineres som perioden 8-16. Et aftensarrangement defineres som perioden 16-02. Ved aften/fest kan det aftales at låne lokalet inden arrangement til fx opdækning og efter til oprydning, såfremt lokalet ikke er lejet ud.Lejer skal indbetale hele lejeprisen inden udlevering af nøgle til lokalet. Det er lejers ansvar at nøgle er modtaget retur til udlejer, og at lokalet er afleveret i overensstemmelse med fremsendte ’Lejevilkår for lokale i Abildgaarden’. Hvis dette ikke sker, kan der efter udlejers skøn sendes faktura, hvis ’Lejevilkår for lokale i Abildgaarden’ efter udlejers opfattelse er misligholdt, jf. nedenfor. Mistet nøgle takseres med kr. 500.

RENGØRING

Lejers betaling for rengøring er obligatorisk og udgør kr. 500

BETALING

Lejer betaler lejeudgift, depositum og rengøring før dato for arrangement.Betaling skal være modtaget senest 7 dage efter, at lejeforespørgsel er besvaret bekræftende, dog senest 7 dage forud for, at lejeperioden påbegyndes.Når betaling er modtaget af udlejer, modtager lejer nærmere instruks fra udlejer i relation til nøgleudlevering mv.

DEPOSITUM

Depositum returneres efter afleveret nøgle samt efter udlejers godkendelse af lokale.

Se under afsnittet retningslinjer.

AFLYSNING

Aflysning af lokaleleje skal ske snarest muligt og senest 1 måned før lejeperiodens start via mail til kontakt@abildgaarden.dk. Ved senere aflysning og frem til 1 uge før lejeperiodens start, betales 50% af lejeudgiften (ekskl. depositum og rengøring). Ved aflysning herefter betales 75% af lejeudgiften.

TILTRÆDELSE

Ved indbetaling af lejeudgiften til udlejer, accepterer og tiltræder lejer nærværende

’Lejevilkår for lokale i Abildgaarden’.

RETNINGSLINJER

Al skade på personer og ting, herunder inventar og service, dækkes af det af lejer indbetalte depositum, alt i henhold til udlejers ønske.

  • Rygning i lokalet er forbudt
  • Lejer er ansvarlig for egne gæster i huset, ligesom lejer har ansvaret for, at kun inviterede gæster opholder sig i lokalet
  • Lejen er inklusiv ret til anvendelse af inventar, service mv.
  • Lokalet skal være ryddet senest ved udløb af lejeperioden. Lokalet skal afleveres i samme stand som ved modtagelse af lokalet og således ryddet for lejers medbragte genstande mv. klar til rengøring. Det præciseres, at det påhviler lejer at bortskaffe alt affald og flasker
  • Lejer har ansvar for aflåsning af alle døre
  • Al misligholdelse af lejevilkår fratrækkes depositum. Skader på toilettet, tilstoppet vask, mangelfuld rengøring etc. modregnes også i depositum

KONTAKT OG BOOKING

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Jens Jørgen Dyrbjerg på telefon 21 74 44 55.

Måske har du et specielt arrangement, som du ønsker at holde.